Skip to main content

Zmiany lokatorskie

Zasady zgłaszania zmian lokatorskich.

Zmiany lokatorskie – zmiany wprowadzone są na wniosek i koszt Klienta w nabywanym przez niego lokalnym mieszkalnym/lokalu usługowym, w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji technicznej lub standardzie wykończenia lokalu mieszkalnego/lokalu usługowego określonym w załączniku do Umowy Przedwstępnej/Deweloperskiej w zakresie:

 • zmiany usytuowania ścian działowych lub ich likwidacji;
 • usytuowania drzwi wewnętrznych w lokalu oraz ich szerokość;
 • lokalizacji punktów oświetleniowych, wyłączników i gniazd elektrycznych oraz teletechnicznych (telefon, Internet i TV);
 • lokalizacji odbiorników mediów i sprzętu gospodarczego w kuchni (kuchnia gazowa/elektryczna, piekarnik elektryczny, lodówka, zlewozmywak, zmywarka).
 • lokalizacji odbiorników mediów w łazience (wanna, prysznic, umywalka, pralka, wc);
 • rozmieszczenia grzejników (w szczególności w kuchni, łazience i wc).

Zmiany lokatorskie nie mogą dotyczyć:

 • Konstrukcji budynku (przesunięcia oraz zmian grubości ścian nośnych, słupów konstrukcyjnych, podciągów itd.).
 • Przesunięcia pionów instalacyjnych (wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji).
 • Elewacji (rozmieszczenie, rozmiaru i stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad balkonów, zabudowy balkonów, tarasów i loggii).
 • Zmiany lokatorskie mogą dotyczyć tylko zmian w obrysie lokalu mieszkalnego.

Forma zgłoszenia zmian.

 • Zmiany lokatorskie zgłaszane są przez Klienta w formie pisemnego POROZUMIENIA o dokonanie zmian lokatorskich.
 • POROZUMIENIE o dokonanie zmian lokatorskich powinno zawierać opis proponowanych zmian oraz rysunki techniczne z naniesionymi zmianami.
 • POROZUMIENIE o dokonanie zmian lokatorskich wymaga akceptacji autora projektu.
 • Zgłoszone zmiany lokatorskie mogą wymagać opracowania dokumentacji zamiennej.

Termin zgłoszenia zmian.

 • Uzgodnień dotyczących zmian lokatorskich można dokonywać na zasadach i w terminach określonych podczas podpisywania Umowy Przedwstępnej/Deweloperskiej oraz w niniejszej informacji.
 • Termin uzgodnień i podpisania POROZUMIENIA do zmian lokatorskich oraz Aneksu do Umowy Przedwstępnej/Deweloperskiej nie może przekroczyć terminu określonego przez Kierownika Budowy.
 • Po akceptacji przez klienta zakresu prac oraz kosztów, zmiana kierowana jest do projektanta w celu wykonania projektu zamiennego.
 • Termin oraz koszt wykonania projektu zamiennego jest określany indywidualnie w zależności od zakresu zmian.
 • Zakres zgłaszanych zmian może spowodować przesunięcie terminu wydania lokalu w stosunku do terminu zawartego w Umowie.

Koszty poniesionych zmian.

 • Zmiany lokatorskie wykonywane są odpłatnie na podstawie podpisanego POROZUMIENIA.
 • Koszty projektu lub/i wykonania dokumentacji zamiennej pokrywa Klient.
 • Koszty wykonania zmian lokatorskich Klient zobowiązuje się pokryć najpóźniej do dnia odbioru lokalu mieszkalnego/usługowego.
 • W przypadku zadeklarowaniu przez Klienta zmian przy znaczącym zaawansowaniu prac na budowie, w wyniku których zmiany lokatorskie wiążą się np. z likwidacją już wybudowanych ścian działowych i innych wykonanych elementów kolidujących z nową aranżacją pomieszczeń koszt likwidacji już wykonanych elementów ponosi Klient.
 • W przypadku rezygnacji z wprowadzania zmian lokatorskich Klient pokrywa koszty zamówionych i wykonanych projektów.
Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę prywatności.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Essential
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję