JAZ-BUD SAWICKI Spółka komandytowa powstało jako Przedsiębiorstwo Budowlane JAZ–BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w marcu 1998 roku.

Obecnie stanowi Grupę JAZ-BUD, która prowadzi działalność deweloperską oraz realizuje generalne wykonawstwo na terenie województwa podlaskiego oraz mazowieckiego.

JAZ–BUD realizuje kompleksowo obiekty budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego, użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe i inżynieryjne. Firma posiada w całości własne zaplecze techniczne wraz z transportem do realizacji inwestycji budowlanych.

JAZ–BUD prowadzi głównie działalność deweloperską, polegającą na budowie na gruntach własnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi i podziemnymi garażami wielostanowiskowymi. Nasze inwestycje z nowymi mieszkaniami to projekty w doskonałych lokalizacjach. Wykonujemy również obiekty mieszkalne oraz inżynieryjne na zlecenie inwestorów zewnętrznych takich jak np. Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Od momentu powstania firmy, głównym celem naszej Spółki jest realizacja obiektów budowlanych spełniających wymagania stawiane przez Klienta pod względem jakości i terminowości wykonania. Koncentrujemy sie na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie budownictwa i architektury. Osiągamy to dzięki profesjonalizmowi, pasji budowania i wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z architektami, dostawcami i podwykonawcami. Tworząc budynki mieszkalne przywiązujemy wagę nie tylko do ich estetyki, ale także do funkcjonalności nowych mieszkań tam się znajdujących. W związku z wpływem, jakim nasze inwestycje wywierają na najbliższe otoczenie, tworzymy przyjazną architekturę, harmonijnie wkomponowaną w sąsiedztwo. Przez ponad 15 lat działalności zdobyliśmy uznanie zarówno klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych.

W początkowym okresie działalności firma zatrudniała kilkunastu pracowników – dzisiaj ponad 100 osób. W trakcie istnienia firmy nastąpił ogromny rozwój Spółki. Oprócz zwiększenia liczby i wielkości realizowanych inwestycji poszerzono także profile działalności otwierając min. Centrum Handlowe – Galerię Antoniuk.

JAZ–BUD przez cały okres działalności otrzymuje w nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach min. "Bezpieczna Budowa", "Budowa Roku" czy "Zasłużony dla budownictwa".

JAZ–BUD wspomaga działalność charytatywną szeregu fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych czy szkół. Sponsoruje również imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne.

Skład Zarządu Spółki:

Jan Sawicki – Prezes Zarządu

Mariusz Sawicki – Członek Zarządu

Mateusz Sawicki - Członek Zarządu