wasilkow mZespół kilkunastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych czterokondygnacyjnych wykonywanych na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie przy ul. Kruczej.