ken m

Budynek realizowany dla Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa w Białymstoku.