JAZBUD MM I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku
ul. Świętokrzyska 3, 15-843 Białystok

KRS: 0000738900
NIP: 5423227908
REGON 200738194
kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

pdfPlan połączenia