JAZBUD MM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku
ul. Świętokrzyska 3, 15-843 Białystok

KRS: 0000436358
NIP: 5423227682
REGON: 200733311
kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

pdfPlan połączenia