JANNBUD II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku
ul. Świętokrzyska 3, 15-843 Białystok

KRS: 0000746268
NIP: 5423227268
REGON: 200176297
kapitał zakładowy 5.000,00 zł

pdfPlan połączenia