JANNBUD I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku
ul. Świętokrzyska 3, 15-843 Białystok

KRS: 0000738424
NIP: 5423229735
REGON: 101473683
kapitał zakładowy 5.000,00 zł

pdfPlan połączenia