JANNBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku  
ul. Świętokrzyska 3, 15-843 Białystok

KRS: 000043332
NIP: 5423227251
REGON: 200726305
kapitał zakładowy 5.000,00 zł

pdfPlan połączenia