Ustawa (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1304) z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi oraz ustawa (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1194/1) z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez młodych ludzi.

Mieszkania o metrażu do 85m2.

Sprawdź czy możesz ubiegać się o kredyt z dopłatami:

  • jeżeli nie jesteś właścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego
  • jeżeli mieszkanie będzie służyło do zaspokojenia mieszkaniowych potrzeb własnych
  • jeżeli masz nie więcej niż 35 lat
  • jeżeli starasz się o zakup pierwszego mieszkania
  • jeżeli nie masz lub masz za mało środków na wymagany przez bank na wkład własny
  • jeżeli cena zakupu 1m2 mieszkania nie przekracza ustalonej kwoty obowiązującej w gminie w której położone jest mieszkanie (http://www.bgk.com.pl/mieszkanie-dla-mlodych/limity-i-wskazniki#)

 

Wybierz mieszkanie w programie MdM i zyskaj nawet 76 000,00 złotych dopłaty rządowej.

Od 1 września 2015 roku zostały wprowadzone nowe, bardziej korzystne zasady przyznawania dopłat. Zmiany dotyczą w szczególności rodzin wielodzietnych posiadających przynajmniej 3 dzieci.

 

Szczegółowe informacje o programie Mieszkanie dla Młodych znajdziesz na:

http://www.bgk.com.pl/mieszkanie-dla-mlodych/informacje-o-programie-md-m